Gegevens hoofhuurder
Op welke plaats wilt u de verandering(en) gaan uitvoeren?
Stuur een schets van de oude en nieuwe situatie mee.
Voeg hier u foto's of bestanden toe die belangrijk zijn bij deze beoordeling.
Kijk op www.olo.nl om te controleren wat de wettelijke voorwaarden zijn en of u hiervoor een vergunning nodig heeft. Stuur de formulieren van de vergunningcheck mee én de vergunning, als u deze nodig heeft. Heeft u het formulier niet volledig ingevuld of niet alle juiste gegevens ingevuld? Dan kan de aanvraag helaas niet in behandeling worden genomen.

ZAV staat voor 'Zelf Aangebrachte Voorziening'. Een door u zelf aangebrachte verandering aan de woning. U krijgt hiermee te maken als u zelf wilt gaan klussen in uw woning.

Voor een aantal klussen heeft u toestemming nodig van woCom. Bijvoorbeeld voor een verandering aan de buitenzijde van de woning. Of als er extra kosten nodig zijn om de verandering in de toekomst weer terug te draaien. In onze ZAV-checklist hebben we alvast voor u aangegeven waarvoor uw wel of geen toestemming nodig heeft.

Afhankelijk van de soort ZAV ontvangt u een brief met goedkeuring of neemt een medewerker contact met u op. Zodra u goedkeuring heeft ontvangen, kunt u aan de slag.

Meer informatie leest u in de folder Zelf uw woning aanpassen.

Dat zijn werkzaamheden:
• waardoor wij de woning in de toekomst niet meer opnieuw kunnen verhuren;
• die tot een waardedaling van de woning leiden;
• die tot gevaarlijke situaties leiden;
• die in strijd zijn met de beleidsregels van woCom;
• die niet volgens de bouwregelgeving worden uitgevoerd;
• waarbij woCom het normale onderhoud niet meer of niet goed kan uitvoeren.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u geen toestemming krijgt:
• als u vaste vloerafwerking (bijvoorbeeld parket) wilt leggen, waardoor u de toegang tot de kruipruimte afsluit;
• aanbouwen die de thermische schil doorbreken;
• houtkachels.

In onze ZAV-checklist hebben we alvast voor u aangegeven waarvoor uw wel of geen toestemming nodig heeft.

Voor ingewikkelde bouwklussen heeft u vooraf toestemming nodig. Bijvoorbeeld als u een serre wilt plaatsen. Via Zelf Aangebrachte Verandering aanvragen kunt u dit bij ons aanvragen.

Vraag zelf bij uw gemeente na of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Kijk op www.olo.nl. Is een omgevingsvergunning nodig? Stuur dan een kopie aan ons op. De kosten van deze vergunning(en) zijn voor uw rekening. U mag pas starten met de werkzaamheden nadat u de vergunning heeft ontvangen. Als u geen toestemming krijgt van de gemeente, geven wij ook geen toestemming.

Als uw aanvraag bij ons binnen is, nemen wij binnen 2 weken contact met u op. Afhankelijk van de verandering kunt u meteen aan de slag of komt een medewerker van ons langs. U krijgt altijd een bericht of wij uw aanvraag wel of niet goedkeuren.

U kunt toch nog een aanvraag bij ons doen. Heeft u geen toestemming voor deze aanpassingen? Dan moet u de aanpassingen verwijderen als u verhuist.

Meer informatie leest u in de folder Zelf uw woning aanpassen.

Meer informatie over WMO-aanpassingen leest u op de pagina Zelf klussen.