Huurcontract
U houdt rekening met de minimale huuropzegtermijn van 1 maand. Tot en met de datum van de sleuteloverdracht moet u huur betalen.
OpzeggingContactgegevens
Kopie volmacht toevoegen als er sprake is van een gevolmachtigde.
Een telefoonnummer bestaat uit 10 cijfers en mag geen spaties of andere tekens bevatten.
Wat is uw nieuwe adres / het correspondentieadres?
De ingangsdatum is de datum vanaf wanneer de correspondentie naar het nieuwe adres moet.
Toestemming verstrekken contactgegevens


Als het huurcontract op 2 namen staat, ondertekenen beide huurders.


Om ervoor te zorgen dat u als vertrekkende huurder afspraken kunt maken met een mogelijke nieuwe huurder over een bezichtiging en de eventueel overnames (bijv. stoffering en meubilair), kunnen wij uw contactgegevens doorgeven aan de potentiële nieuwe huurder. Dit doen wij niet zonder uw toestemming. Daarom vragen wij u hieronder aan te geven of wij uw gegevens mogen verstrekken. Ik geef toestemming om mijn naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres door te geven aan de nieuwe huurder


Opzeggen doet u schriftelijk met het formulier huuropzegging of digitaal via 'Mijn woCom'. Als het huurcontract op 2 namen staat, moeten beide huurders de schriftelijke huuropzegging tekenen.

Uw huur kan op iedere werkdag van de maand worden opgezegd. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Als opzegdatum geldt de dag waarop wij uw schriftelijke huuropzegging of uw melding via 'Mijn woCom' ontvangen. Valt de einddatum op een feestdag of in het weekend, dan geldt de eerstvolgende werkdag als einddatum. Op de einddatum levert u de sleutels van de woning in. U betaalt huur tot en met deze dag.

Gecondoleerd met uw verlies. 

Een erfgenaam of gevolmachtigde mag de huurovereenkomst opzeggen. Bij de huuropzegging voegt u een kopie toe van de overlijdensakte en (als dat voor u geldt) een kopie van de volmacht.

Staat u onder bewind? Dan heeft u schriftelijk goedkeuring van uw bewindvoerder nodig om de huur op te zeggen. Voeg deze toe aan uw huuropzegging. Zonder toestemming van uw bewindvoerder nemen wij uw huuropzegging niet in behandeling.

Opzeggen doet u schriftelijk met het formulier huuropzegging of digitaal via 'Mijn woCom'. Als het huurcontract op 2 namen staat, moeten beide huurders de schriftelijke huuropzegging tekenen.

Wij adverteren de woning op www.wooniezie.nl. Na de beoordeling van een geselecteerde kandidaat mag hij/zij uw woning bezichtigen. Hij/zij maakt hiervoor met u een afspraak. Wij geven daarom uw telefoonnummer en/of e-mailadres aan deze kandidaat. Na de bezichtiging, of eventuele groepsbezichtiging, laat de kandidaat ons weten of hij/zij definitief voor de woning kiest. Daarna hoort u van ons of hij/zij de huurder van uw woning wordt.

Van de opzichter krijgt u een overnameformulier. Dit formulier vindt u ook op www.wocom.nl. Op het overnameformulier vermeldt u dingen die in de woning achterblijven. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, vloerbedekking en meubels. Deze dingen kunnen worden overgenomen door de volgende huurder. U tekent met de nieuwe huurder dit formulier. Bij het 2e huisbezoek geeft u het formulier aan onze opzichter. De opzichter beoordeelt of uw dingen ter overname aangeboden kunnen worden.

Tot 1994 mocht er asbest verwerkt worden in vloerbedekking. Laat het ons weten als u vloerbedekking uit deze tijd heeft. Omdat wij het zo belangrijk vinden dat het asbest veilig wordt verwijderd, nemen wij die verantwoordelijkheid van u over. U hoeft niets te doen. We laten het dan op onze kosten onderzoeken. En ook de kosten voor het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking wordt door ons betaald. Zo dragen we extra bij aan uw veiligheid.

Nadat u de huur heeft opgezegd, spreken we 2 huisbezoeken met u af. Tijdens het 1e huisbezoek bekijkt de opzichter samen met u de woning. Ook kijkt hij naar de technische staat van de woning. U maakt dan afspraken over ZAV's (Zelf Aangebrachte Veranderingen) en overname(s) door een nieuwe huurder.

We spreken af welke werkzaamheden u uitvoert voordat u de sleutel inlevert. Tijdens deze afspraak neemt de opzichter met u door wat er bij een verhuizing komt kijken. Na het bezoek heeft u een goed beeld van waar u rekening mee kunt houden.

Nadat u de huur heeft opgezegd, spreken we 2 huisbezoeken met u af. De opzichter bekijkt tijdens deze 2e afspraak of u de woning goed oplevert. U levert dan ook de sleutels van de woning in.

Zijn er geen bijzonderheden bij de inspectie van uw woning? Dan ontvangt u binnen 2 weken na het inleveren van de sleutels de eindnota. Hierop ziet u of er nog huur of kosten te verrekenen zijn. Onder kosten verstaan we ook de werkzaamheden die voor uw rekening zijn uitgevoerd. De eindnota is gebaseerd op de werkelijke kosten van de aannemer. Voor eventuele servicekosten sturen we u 1 x per jaar een rekening. Hiervan ontvangt u, zoals gebruikelijk, een aparte nota vóór 1 juli.

U levert de sleutels in tijdens het 2e huisbezoek. Eventuele dingen die kunnen worden overgenomen door de volgende huurder laat u in de woning achter. Deze overnames regelt u op een later moment. Wil de volgende huurder de overnames niet? Dan krijgt u van ons 3 dagen de tijd om deze zaken uit de woning te halen. Over deze dagen betaalt u huur.

Geef de Belastingdienst op tijd door dat u gaat verhuizen. Een verhuizing kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Doe dit zo snel mogelijk. Zo voorkomt u dat u aan het einde van het jaar moet terugbetalen. Klik op de www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan uw leverancier van gas, water en elektriciteit. Wij adviseren u dit minimaal 10 dagen voor de einddatum van uw huurcontract te doen. Tijdens het 2e huisbezoek neemt de opzichter samen met u de meterstanden op.