Er is iets veranderd in uw situatie. Welke verandering wilt u doorgeven?

Iedereen met wie de huurder in 1 huis woont en op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente telt als medebewoner. Bijvoorbeeld een kind, ouder, huisgenoot of iemand anders die op het adres woont. Kinderen zijn dus medebewoners, maar geen medehuurders. Daarom staan zij nooit op het huurcontract vermeld.

Als een kind tot zijn 34e jaar bij zijn ouders inwoont, wordt dit gezien als een gezamenlijke huishouding. Na overlijden van de ouders kan het contact overgezet worden op naam van het kind. Is het kind jonger dan 34 jaar en overlijden de ouders? Dan wordt per situatie gekeken of het kind in de woning kan blijven wonen. Is of zijn de ouder(s) niet overleden, maar wil een inwonend kind van 34 jaar het contract overnemen? Dan wordt gekeken of de woning passend is.

Huurt u van ons een woning en gaat u samenwonen? Geef het aan ons door. Vul het Aanvraagformulier Medebewoner in en stuur ons dat toe met alle gevraagde documenten. In de aanvraag vermeldt u wie er bij u komt wonen.

De medebewoner wordt door dit samenwonen géén medehuurder. Hij of zij kan heeft daardoor geen recht op de woning. Daardoor moet ook de medebewoner, als de huurder de woning verlaat, de woning ook verlaten. Na minimaal 2 jaar kan de medebewoner medehuurder worden. U vraagt dit aan door het Aanvraagformulier Medehuurder in te vullen.

U bent medehuurder als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch medehuurder. Geef dit wel aan ons door. Stuur een kopie van uw huwelijksakte/partnerschapsregistratie (voorzien van uw woonadres) naar ons op. U wordt dan als medehuurder opgenomen in onze administratie. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Als u een duurzame relatie heeft en 2 jaar samenwoont in een woning van woCom, kunt u medehuurder worden. Dit kan als u tenminste 2 jaar de woning samen gebruikt als hoofdverblijf en u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. U vraagt dit aan door het Aanvraagformulier Medehuurder in te vullen.

Gefeliciteerd! Stuur een kopie van uw huwelijksakte/partnerschapsregistratie (voorzien van uw woonadres) naar ons op. Uw partner wordt dan als medehuurder opgenomen in onze administratie.

Als u uit elkaar gaat en één van u blijft in de woning wonen, moet u dit aan ons laten weten. Vul het formulier Opzeggen Huurrecht in en zorg dat u de juiste bijlagen meestuurt.

Veel mensen, jong én oud, willen graag binnen hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Begrijpelijk, want daar weten ze de weg en daar wonen de mensen die zij kennen. Bij woCom willen we daarom verhuizen voor meer mensen mogelijk maken. In een aantal gevallen geven we voorrang aan inwoners die binnen hun gemeente willen verhuizen. En soms geven we voorrang als iemand een gewilde woning achterlaat. We brengen daarmee de doorstroming op gang. En dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen kunnen verhuizen naar een woning die (beter) bij hen past.

Wanneer u iemand tijdelijk laat inwonen (langer dan 4 weken) die niet uw partner is, vraagt u inwoning aan via Mijn woCom. Vul het formulier in en stuur ons dat toe met alle gevraagde bijlagen. In de aanvraag vermeldt u wie er bij u komt wonen.
We nemen uw aanvraag in behandeling als deze compleet is.

Als u tijdelijk geen gebruik maakt van uw huurwoning is het mogelijk uw woning aan iemand anders in gebruik te geven. Dit noemen we huisbewaring. Hiervoor heeft u altijd toestemming van woCom nodig. Huisbewaring is niet eerder mogelijk dan 4 weken na uw aanvraag.

Bent u op zoek naar een andere woning? Dan is woningruil misschien iets voor u. Woningruil is alleen mogelijk tussen bewoners van 2 sociale huurwoningen. U kunt met iemand ruilen die ook van ons huurt, maar ook met iemand die van een andere woningcorporatie huurt.