Gegevens (hoofd)huurder
Gegevens toekomstige medebewoner


Bijlages en verklaring
Een verhuurdersverklaring van de afgelopen 5 jaar waar de toekomstige medebewoner zelfstandig een woning huurde. Woont u in een koopwoning of thuis bij uw ouders? Dan is een verhuurdersverklaring niet nodig.
Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met woonhistorie en gezinssamenstelling van de toekomstige medebewoner. Op te vragen bij de gemeente waar u woont (tegen een vergoeding).
U geeft toestemming dat woCom uw huur- en woonverleden controleert. Wij toetsen uw aanvraag op overlast, bewoning en huurschulden. De uitkomst hiervan kan een reden zijn tot afwijzing van uw aanvraag. Ook verklaart u de ‘toelichting medebewoner (samenwonen)’ te hebben gelezen.


U (de hoofdhuurder) verklaart dat de aanvraag niet leidt tot een situatie van weder- of onderhuur. Ook verklaart u de 'toelichting medebewoner (samenwonen)' te hebben gelezen.


Iedereen met wie de huurder in 1 huis woont en op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente telt als medebewoner. Bijvoorbeeld een kind, ouder, huisgenoot of iemand anders die op het adres woont. Kinderen zijn dus medebewoners, maar geen medehuurders. Daarom staan zij nooit op het huurcontract vermeld.

Als een kind tot zijn 34e jaar bij zijn ouders inwoont, wordt dit gezien als een gezamenlijke huishouding. Na overlijden van de ouders kan het contact overgezet worden op naam van het kind. Is het kind jonger dan 34 jaar en overlijden de ouders? Dan wordt per situatie gekeken of het kind in de woning kan blijven wonen. Is of zijn de ouder(s) niet overleden, maar wil een inwonend kind van 34 jaar het contract overnemen? Dan wordt gekeken of de woning passend is.

Huurt u van ons een woning en gaat u samenwonen? Geef het aan ons door. Vul het Aanvraagformulier Medebewoner in en stuur ons dat toe met alle gevraagde documenten. In de aanvraag vermeldt u wie er bij u komt wonen.

De medebewoner wordt door dit samenwonen géén medehuurder. Hij of zij kan heeft daardoor geen recht op de woning. Daardoor moet ook de medebewoner, als de huurder de woning verlaat, de woning ook verlaten. Na minimaal 2 jaar kan de medebewoner medehuurder worden. U vraagt dit aan door het Aanvraagformulier Medehuurder in te vullen.

Wat leuk dat u gaat samenwonen! Huurt u van woCom een woning en gaat u samenwonen? Geef het aan ons door. Vul het formulier in en stuur ons dat toe met alle gevraagde documenten. In de aanvraag vermeldt u wie er bij u komt wonen. We nemen uw aanvraag in behandeling als deze compleet is. Vul hier uw aanvraag in.

Gefeliciteerd! Stuur een kopie van uw huwelijksakte/partnerschapsregistratie (voorzien van uw woonadres) naar ons op. Uw partner wordt dan als medehuurder opgenomen in onze administratie.