Gegevens (hoofd)huurder


Gegevens toekomstige medehuurder / medecontractant
Reden aanvraag
Verklaring en bijlages
Een verhuurdersverklaring van de afgelopen 5 jaar waar de toekomstige medehuurder zelfstandig een woning huurde. Woonde u in een koopwoning of thuis bij uw ouders, dan is een verhuurdersverklaring niet nodig.
Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met woonhistorie en gezinssamenstelling van de toekomstige medehuurder. Op te vragen bij de Gemeente waar u woont (tegen een vergoeding).

Verklaring (hoofd)huurder en toekomstig medehuurder

• U stemt in met mogelijke navraag over uw huur- en woonverleden. • Wij toetsen uw aanvraag op overlast, bewoning en huurschulden. De uitkomst hiervan kan een reden zijn tot afwijzing van uw aanvraag. • De (hoofd)huurder en de toekomstige medehuurder verklaren dat de aanvraag niet leidt tot een situatie van weder- of onderhuur. • U verklaart beiden de ‘toelichting medehuurder’ te hebben gelezen.

U bent medehuurder als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch medehuurder. Geef dit wel aan ons door. Stuur een kopie van uw huwelijksakte/partnerschapsregistratie (voorzien van uw woonadres) naar ons op. U wordt dan als medehuurder opgenomen in onze administratie. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Als u een duurzame relatie heeft en 2 jaar samenwoont in een woning van woCom, kunt u medehuurder worden. Dit kan als u tenminste 2 jaar de woning samen gebruikt als hoofdverblijf en u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. U vraagt dit aan door het Aanvraagformulier Medehuurder in te vullen.

Als u een duurzame relatie heeft en 2 jaar samenwoont in een woning van woCom, kunt u medehuurder worden. Dit kan als u tenminste 2 jaar de woning samen gebruikt als hoofdverblijf en u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Daardoor kan de medehuurder in de woning blijven wonen als de hoofdhuurder overlijdt of afstand doet van de woning (opzeggen huurrecht). U vraagt dit aan door het Aanvraagformulier Medehuurder in te vullen.

Als u uit elkaar gaat en één van u blijft in de woning wonen, moet u dit aan ons laten weten. Vul het formulier Opzeggen Huurrecht in en zorg dat u de juiste bijlagen meestuurt.

Gefeliciteerd! Stuur een kopie van uw huwelijksakte/partnerschapsregistratie (voorzien van uw woonadres) naar ons op. Uw partner wordt dan als medehuurder opgenomen in onze administratie.