Met het inschrijfformulier hieronder kunt u zich meteen inschrijven voor voorrang op een (andere/nieuwe) woning in uw gemeente.
Gegevens hoofdhuurder
Doorstroom voorkeur

Veel mensen, jong én oud, willen graag binnen hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Begrijpelijk, want daar weten ze de weg en daar wonen de mensen die zij kennen. Bij woCom willen we daarom verhuizen voor meer mensen mogelijk maken. In een aantal gevallen geven we voorrang aan inwoners die binnen hun gemeente willen verhuizen. En soms geven we voorrang als iemand een gewilde woning achterlaat. We brengen daarmee de doorstroming op gang. En dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen kunnen verhuizen naar een woning die (beter) bij hen past.

Nee, dat is niet leeftijdsgebonden. Iedereen ouder dan 18 jaar mag reageren.

Ja.

In theorie kunnen zij inderdaad in aanmerking komen voor een grotere woning. Maar over het algemeen wonen zij niet in een starterswoning. In de meeste gevallen wonen zij al in een passende woning en kunnen dan dus niet doorstromen.

Nee, ze voldoen niet aan de voorwaarden om te mogen doorstromen met voorrang. Het kind mag namelijk niet meeverhuizen en ook niet in de huidige woning blijven wonen.

In principe voor 1 jaar, maar dat kan daarna nog verlengd worden.

Er wordt dan eerst gekeken naar de ‘einddatum urgentievoorrang’ (voorrang doorstroming). Hebben beide huurders een gelijke einddatum voor de urgentie voor voorrang doorstroming? Dan wordt gekeken naar de inschrijfduur. De doorstromer met de langste inschrijfduur gaat dan voor.

ASTEN: Huurders van een eengezinswoning in Asten (van Bergopwaarts) kunnen met voorrang doorstromen naar een nultredenwoning van woCom. U moet dan ingeschreven staan bij Wooniezie en uw inschrijving moet aangepast worden zodat u de voorrangspositie krijgt. Neemt u hiervoor contact op met woCom.

HELMOND: Huurders van een eengezinswoning in Helmond kunnen met voorrang doorstromen naar een nultredenwoning van één van de Helmondse woningcorporaties.

Woont u NIET IN ASTEN OF HELMOND? Dan kunt u alleen met voorrang doorstromen als u van woCom een woning huurt in de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek of Someren. De doorstroomvoorrang geldt alleen voor woningen binnen de eigen gemeente.

Ja, bij de toewijzing controleren wij of u nu woont in dezelfde gemeente als waar de woning staat.

Ja, als een senior wil verhuizen naar een nultredenwoning, dan mag hij/zij met voorrang doorstromen. Door de verkoop van de woning wordt dan namelijk ook doorstroming gecreëerd voor de doelgroep die van huur naar koop wil.

Die woningbezitter valt niet onder de doorstroomregeling voor de woningen in het bestaand bezit. Voor nieuwbouwwoningen wordt wel een gedeelte toegewezen met voorrang voor ‘alle’ inwoners uit de gemeente waar de nieuwbouwwoning komt te staan.

Ja, ze moeten voldoen aan de regels van passend toewijzen en staatssteunregeling. In het geval van senioren kan hiervan worden afgeweken. De overheid heeft namelijk met een wet bepaald dat senioren over eigen vermogen mogen beschikken.

Ja, dat mag.

De verhuiscoach helpt bij de eerste contacten. Uitleggen wat er allemaal komt kijken bij doorstroming en de bijbehorende verhuizing, maar ook checken waar mensen tegenaan lopen en wat mogelijk een probleem kan zijn om te verhuizen. Praktische hulp bij verhuizing gaat de verhuiscoach niet geven. De verhuiscoach kan daarvoor wel organisaties inschakelen die hierbij kunnen helpen. Heeft u interesse om verhuiscoach te worden en zo andere (meestal oudere) huurders te helpen? Neemt u dan contact op met woCom voor meer informatie.

Ja, in principe wel. WoCom onderzoekt op dit moment wel wat mogelijk is op het vlak van ‘social return’ (zodat huurders hier iets voor terugkrijgen).

Op dit moment is de groep waar de verhuiscoach zich op richt beperkt tot huurders van 65+. Dat zijn vaak de mensen die ondersteuning het meeste nodig hebben. Uitzonderingen hierop zijn uiteraard mogelijk als een jongere huurder deze ondersteuning ook nodig heeft.

De nultredenwoningen en eengezinswoningen waarop een doorstroomvoorrrang geldt, worden in het model inschrijfduur op www.wooniezie.nl gepubliceerd. De starterswoningen die door doorstroming vrijkomen, worden gepubliceerd in het lotingmodel.